Garten_Alden_Biesen

Het Kasteel van Alden Biesen

Garten_Alden_BiesenDit prachtige bouwwerk was in de middeleeuwen een landcommanderij van de Duitse Orde. Dat was een orde van “ridder-monniken” die hun leven wijden aan het christendom. De Duitse Orde werd opgericht tijdens de kruistochten in Jeruzalem. Maar toen die gebieden verloren gingen, concentreerden ze zich op Europa. Door schenkingen van allerhande keizers en pausen, groeide de macht en het bezit van de Duitse Orde enorm. Het gebied van Munsterbilzen werd zo in de dertiende eeuw geschonken aan de Orde. Centraal stond er een kapel. Dwars door het gebied liep een belangrijke handelsroute van de Rijn naar Vlaanderen. Er werden allerhande gebouwen opgetrokken en Biesen werd de hoofdzetel van de provincie.

In de veertiende eeuw verhuisde de zetel naar Nieuwen Biesen, nabij Maastricht. De oude vestiging werd “Alden Biesen” genoemd wat “Oud Biesen” betekende. Tweehonderd jaar later besloot de Orde terug te keren naar het inmiddels vervallen domein. De toenmalige landcommandeur liet een burcht te bouwen omgeven met grachten. Het zou nog tot het einde van de achttiende eeuw duren eer alle bouwwerken afgewerkt waren.

Naast een kloosterburcht werd er ook een gasthuis en een herberg gebouwd. Het gasthuis deed dienst als school voor de omwonende jeugd. Een priester was de plaatselijke onderwijzer. In de zeventiende eeuw werd een nieuwe prachtige kerk gebouwd. Even later werd er een Franse tuin aangelegd. Steeds meer transformeerde de strenge burcht in een verblijfplaats voor de adel. Kunstige voorwerpen en bouwwerken vonden hun weg naar Alden Biesen. Naast de Franse tuin werd er in de achttiende eeuw ook een Engels park aangelegd. Alden Biesen was nu een aangenaam complex met daarrond bossen, grasvelden, exotische tempeltjes en een heuse ijskelder.

Aan het einde van de achttiende eeuw moesten de overgebleven leden van de Duitse Orde vluchten voor de Franse revolutionairen. Alles wat in het kasteel lag werd als kerkelijk goed beschouwd en verbeurd verklaard. Het ganse domein werd geveild en door de burgemeester van Hasselt opgekocht. In 1971 werd de burcht na een felle brand door de Belgische staat overgenomen. Heden is het complex van Alden Biesen in handen van de Vlaamse Gemeenschap.