Alcazar_de_Segovia

Het Bouwen Van Een Kasteel

Een kasteel bouwen was in de middeleeuwen een bijzondere onderneming. Door de primitieve bouwtechnieken en de soms onstabiele tijden, duurde het soms eeuwenlang eer een kasteel afgewerkt kon worden. In veel gevallen moest die tussentijds nog hersteld worden na verwoestingen of belegeringen van vijandelijke legers. Het kostte erg veel geld, werkvolk en middelen.

Wanneer kastelen langs een waterweg werden gebouwd, kon het bouwmateriaal via die weg worden getransporteerd. Het was dan niet van belang dat er een bepaald gesteente in de buurt te vinden was. Zo werden bepaalde bouwmaterialen honderden kilometers verder getransporteerd om daar een versterkte burcht van te maken. Uiteraard bestond er in die tijd ook nog geen baksteen. Alle gebruikte stenen werden gekapt en in elkaar gepuzzeld tot het kasteel vorm kreeg. De muren waren zwaar en lomp. Ze moesten namelijk ook belegeringen kunnen tegenhouden. Het resultaat was dat het binnen de kastelen duister en kil was.

Later ontwikkelden de bouwtechnieken. De gotische bouwkunst die we kennen van de prachtige kathedralen, konden de muren verlichten door het gebruik van luchtbogen en steunberen. Maar door de uitvinding van het buskruit en de artillerie was het des te belangrijker dat er loodzware muren de vijandelijke kanonskogels buiten hield. Militaire ingenieurs zoals Vauban gingen doordacht te werk bij het bouwen van verdedigingswerken. Er werden indrukwekkende citadels, forten, bastions, kazematten en vestingen gebouwd om vijandelijke legers de verovering te bemoeilijken.

De werkelijke functie van een kasteel was nu ook achterhaald. Ze deden nu meer dienst als residentie voor de adel. De slotgrachten werden gedicht en er werden prachtige parken en tuinen op aangelegd. In die tijd werden Alcazar_de_Segoviakastelen niet meer opgetrokken op strategisch belangrijke plaatsen. Tot begin de twintigste eeuw werden er nog door de adel nieuwe kastelen gebouwd. Meestal op de fundamenten van een ouder kasteel. Door de enorme onderhoudskosten en het wegkwijnen van de standenmaatschappij, zijn er veel pareltjes van kastelen vervallen en tot een ruïne herschapen.