castle_siege

Het Belegeren Van Een Kasteel

Kastelen waren in de middeleeuwen erg belangrijke verdedigingswerken. Er kon een gans leger in ondergebracht worden en ze waren heel moeilijk in te nemen. Wanneer er in tijden van oorlog een aanval werd gelanceerd op een kasteel, verbleef er een ganse bevolking in. Zo’n belegering kon soms maandenlang duren. De aanvallers probeerden zo de kasteelinwoners af te sluiten van bevoorrading. Het kwam voor dat de verdedigers de belegering moesten breken omdat ze geen voedsel of drinkwater meer voorradig hadden of er ziektes uitbraken.

Maar soms waren kasteelinwoners daarop voorbereid en moesten de aanvallers hulpmiddelen inzetten. Met ladders probeerden ze op de hoge kasteelmuren te geraken. Een stormram beukte de poort open. Katapulten en blijden gooiden brokstukken tegen de muren of probeerden het drinkwater te vergiftigen met karkassen. Soms werden muren ondergraven om zo binnen te geraken. De belegeraars waren constant blootgesteld aan een pijlenregen afkomstig van de kasteelmuren.

castle_siegeNatuurlijk bereidden de verdedigers zich voor op zo’n belegeringen. Door de mezekouwen werden stenen en kokende olie, gesmolten olie of heet zand gegoten op het vijandelijk leger. Dat laatste werd met behulp van een brandende pijl in een angstaanjagend inferno geschapen. Het aanvallen van een kasteel was om die reden erg gevaarlijk en het was belangrijk dat de aanvaller een enorme overmacht voor handen had om zijn doel te bereiken.

In de late middeleeuwen deed het buskruit vanuit China zijn intrede in Europa. De eerste kanonnen, bombarden genoemd, hadden vooral een psychologisch schrikeffect. Ze waren verre van effectief. In een op drie gevallen ontplofte zo’n bombarde zelfs ter plaatse. Maar de ontwikkelingen in Europa zorgden voor een efficiĆ«ntere techniek die op den duur van doorslaggevend effect was tijdens veldslagen en belegeringen. Omdat de modernere artillerie een volledig kasteel in gort kon schieten, verminderde het belang van deze gebouwen. Ze hadden nu een prestigieuze en residentiĆ«le functie.